logotyp

Režim dne

 

Respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové a individuální zvláštnosti i potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Děti mají možnost volby svého zapojení do hry i do řízených činností. Pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

Následující denní režim je stanovený rámcově. V případě potřeby je pozměněn a uzpůsoben dle potřeb ( výlety, divadla, besídek, apod.) . Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku. Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

 Vnitřní denní režim = variabilní uspořádání dne:

 7,00 – 8,30 doba určená pro příchod dětí a předání dětí učitelce MŠ k předškolnímu vzdělávání, děti již  
                    přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní
zájmové aktivity

od 8,30 – 9,00 dopolední svačina

       od 9.00 činnosti na rozvoj osobnosti dítěte podle školního rámcového programu, řízené činnosti a
                    aktivity dětí (činnosti rozvíjející smyslové, manipulačně- technické,
sebeobslužné, tělesné,
                    estetické a mravní stránky osobnosti dítěte zaměřené 
i na spontánní učení a to jak ve
                    skupinách, tak individuálně

od 10,00 pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na  
               výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle
               školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na
               pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě
               nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a
               vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

od 12,00 oběd

po obědě se děti vyzvedávají od 12,30 - 13,00 hod.

od 13,00 odpočinek dětí, klid na lůžku. Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich
               biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu 
dne. Učitelk respektuje
               individuální potřeby dětí

14,30 odpolední svačina

od 15,00 – 17,00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené
               především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou
               probíhat na zahradě mateřské školy doba určená pro přebírání dětí 
zákonnýmizástupci

 

 

 

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Stávka pracovníků MŠ

STÁVKAVážení rodiče,Dne 20...

SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ

Vážení rodiče, zveme vás s dětmi na SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ, které ...

Odstávka vody - Uzavření Mš

Vážení rodiče, Pražské vodovody a kanalizace vypsaly na termín 14.11.2023 až 15.11.2...

Školní rok 2023/2024

Milí rodiče,moc se na Vás opět v pondělí 4.9.2023 těšíme.Přejeme hezký zbytek prázdnin.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,v odkazu máte rozdělení nově příchozích dětí do j...

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign