logotyp

Režim dne

 

Respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové a individuální zvláštnosti i potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Děti mají možnost volby svého zapojení do hry i do řízených činností. Pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

Následující denní režim je stanovený rámcově. V případě potřeby je pozměněn a uzpůsoben dle potřeb ( výlety, divadla, besídek, apod.) . Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku. Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

 Vnitřní denní režim = variabilní uspořádání dne:

 7,00 – 8,30 doba určená pro příchod dětí a předání dětí učitelce MŠ k předškolnímu vzdělávání, děti již  
                    přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní
zájmové aktivity

od 8,30 – 9,00 dopolední svačina

       od 9.00 činnosti na rozvoj osobnosti dítěte podle školního rámcového programu, řízené činnosti a
                    aktivity dětí (činnosti rozvíjející smyslové, manipulačně- technické,
sebeobslužné, tělesné,
                    estetické a mravní stránky osobnosti dítěte zaměřené 
i na spontánní učení a to jak ve
                    skupinách, tak individuálně

od 10,00 pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na  
               výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle
               školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na
               pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě
               nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a
               vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

od 12,00 oběd

po obědě se děti vyzvedávají od 12,30 - 13,00 hod.

od 13,00 odpočinek dětí, klid na lůžku. Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich
               biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu 
dne. Učitelk respektuje
               individuální potřeby dětí

14,30 odpolední svačina

od 15,00 – 17,00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené
               především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou
               probíhat na zahradě mateřské školy doba určená pro přebírání dětí 
zákonnýmizástupci

 

 

 

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

clanek
  Přerušení provozu mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,veškeré informace o elektronickém předzápisu a zápisu máte na stránkách  h...

.ADAPTAČNÍ PROGR...

Vážení rodiče,

chtěla bych se vyjádřit k článkům týkajícím se naší mateřské školy a případu chůvy potrestané za ...

Informace o Dětské skupině pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,byla ukončena finanční dotace z Evropských fondů OPPR, a proto dochází k jin...
Home Mateřská škola Dubeč

Created by © 2012 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign