logotyp

Režim dne

06:45 Začátek provozu mateřské školy

07:00 – 07:30 Příchod dětí do třídy Ježků

07:30 – 08:30 Příchod dětí do svých tříd, volná hra, individuální vzdělávací činnosti

08:30 – 08:55 Ranní kruh - přivítání, kalendář, určení hospodářů, povídání na aktuální téma, tělovýchovná chvilka

08:55 – 09:15 Přesnídávka

09:15 – 09:50 Výchovně vzdělávací práce - motivace dětí, činnosti v centrech aktivit, hodnotící kruh

09:50 – 10:00 Příprava na pobyt venku

10:00 – 12:00 Pobyt venku

12:00 – 12:15 Oběd

12:15 – 12:30 Vyzvedávání dětí po obědě

12:30 – 13:00 Příprava dětí na odpočinek, prohlížení knih, opakování básní a písní

13:00 – 14:00 Relaxační chvilka - četba pohádek a příběhů, poslech relaxační hudby, odpočinek

14:00 – 14:30 aktivity pro předškoláky - grafomotorická cvičení, pracovní listy, rozvoj předmatematických, komunikačních schopností a dovedností, kognitivní činnosti a další činnosti a aktivity dle individuálních potřeby dítěte

14:30 – 14:50 Úklid lůžkovin, příprava na svačinu

14:50 – 15:05 Odpolední svačina

15:05 – 17:00 Volná hra, dokončování činností z dopoledne, pobyt na školní zahradě, odchod dětí domů 

17:15 Konec provozu mateřské školy

 

 

Created by © 2012 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign