logotyp

Začít spolu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZAČÍT SPOLU

 

,,Potřebujeme, aby učení dávalo smysl“

Vzdělávací program Začít spolu je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Principy a hlavní filozofie vzdělávacího programu Začít spolu

  • Cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí
  • Nabízíme společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností.
  • Orientujeme se na dítě.
  • Rodiče jsou vítanými partnery, kteří se aktivně podílejí na chodu školy.
  • Pečujeme o osobní růst a profesní rozvoj našich učitelek a učitelů.
  • Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

 

DEN VE TŘÍDĚ ZAČÍT SPOLU

Ranní úkol

Při vstupu do třídy čeká děti a jejich rodiče jednoduchý ranní úkol. Úkoly se vztahují k tomu, co děti v daném dni čeká.

Ranní kruh

Ranní kruh umožňuje dodržování třídních rituálů, jako např. vzájemné pozdravení, seznámení s programem na daný den, sdílení zážitků či hraní her apod.

Komunitní kruh

V komunitním kruhu se děti následně po motivaci (přečtení motivačního textu, prohlížení obrázků k danému tématu apod.) seznámí s činnostmi v centrech aktivit a svobodně si vyberou, která aktivita je zaujala.

Centra aktivit (CA)

Centra aktivit jsou ohraničené učební prostory, různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním.

CA Pokusy a objevy; CA Pohyb; CA Manipulační a stolní hry; CA Ateliér; CA Kostky; CA Knihy a písmena; CA Dílna; CA Domácnost; CA Hudba; CA Dramatika; CA Voda a písek

 

Hodnotící kruh

Na závěr se všichni opět sejdou v kruhu. Děti představují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč, vyměňují si zkušenosti. Učí se dohodnotit svoji práci a také ocenit druhé.

 

Jak to u nás chodí

Centra aktivit

Podnětné učební prostředí třídy Začít spolu tvoří Centra aktivit, která podněcují ke hře, poskytují příležitost procvičovat stávající dovednosti, ale také nabízejí výzvy k získávání nových zkušeností, vybízí k činnostem individuálním i kooperativním, nabízejí možnost volby a rozvíjí klíčové kompetence.

Podpora jedinečnosti

Vyučující nabízí různé typy činností a míru podpory dle individuálních potřeb dětí, je spíše v roli průvodce. 

Svoboda a zodpovědnost

Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

Vlastní pravidla

Učitelé a děti jsou spolutvůrci třídních pravidel, která jsou jednoduchá, střídmá a definují žádoucí chování.

Cesta je cíl

Proces učení a reflexe činností jsou pro nás stejně důležité jako výsledek.

Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.

Svět v souvislostech

Vzdělávací program probíhá v integrovaných blocích, v nichž pracujeme s dílčími tématy, která vzájemně propojujeme. Tyto souvislosti podporují vnímání světa jako celku.

Bezpečí a samostatnost

Činnosti během dne probíhají v dané struktuře, což přispívá k pocitu bezpečí a samostatnosti dětí.

 

Žádné nálepkování

Vyučující v komunikaci s dětmi používá popisný jazyk a poskytuje zpětnou vazbu bez předsudků, nálepkování a subjektivního hodnocení.

10

Otevřenost světu

Školku vnímáme jako součást skutečného světa, a tak přinášíme zkušenosti z reálného života a učíme se z nejbližšího okolí, které děti obklopuje.

11

Zapojení rodiny

Školka nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

Radost z učení

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení.

 

Created by © 2012 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign