logotyp

AKTUALITY ŠKOLKY

volné místo v MŠ

Vážení rodiče,
v mateřské škole se uvolnilo místo pro jedno dítě. V případě Vašeho zájmu volejte na tel. číslo 773 140 420


.
ADAPTAČNÍ PROGRAM

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády i dospělé a nové prostředí. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády. Adaptační plán je doporučením, nikoli dogmatem.

Konkretizace jednotlivých fází adaptace:

1. fáze – probíhá před nástupem dítěte do MŠ (dle individuální potřeby)

Rodiče mohou s dětmi navštěvovat MŠ již před zápisem, a to po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Děti se tak postupně seznamují s prostředím mateřské školy, s kamarády, učitelkami a ostatním personálem. 

Pravidla pro účastníky adaptačního programu:

Do MŠ mohou pouze děti zdravé.

Rodič i dítě se přezují a dodržují hygienická pravidla.

Rodič je po celou dobu návštěvy mateřské školy za dítě odpovědný.

Rodič nezasahuje paní učitelce do vzdělávacích ani výchovných aktivit. 

 

doporučení pro poklidnou adaptaci dětí:

navštěvujte s dítětem kolektiv dětí, a to také v případě, že má sourozence;

dítě by se mělo postupně učit být samotné bez přítomnosti rodičů, je dobré navštěvovat například mateřská centra, kde děti samostatně vedou tety, které s dětmi vykonávají různé druhy aktivit, tou nejhorší cestou je prvotní odloučení teprve v mateřské škole;

podporujte své dítě v samostatnosti (oblékání, hygiena a stolování);

udělejte si každý den chvilku na společnou hru, povídání, prohlížení knihy;

čtěte dětem každý den;

podporujte své dítě, za úspěchy, i ty malé, jej pochvalte;

motivujte své dítě;

vyvarujte se „strašení školkou”: „Počkej ve školce…”atd.;

realisticky vykreslujte školku, popisujte věci reálné a skutečné, předcházíte tak případnému zklamání dítěte.

2.fáze -  probíhá po nástupu dítěte do MŠ individuálně dle dítěte

Navázání vzájemné dobré spolupráce mezi pedagogy MŠ a rodinou je základní podmínka pro kvalitní spolupráci. Během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili paním učitelkám potřebné informace o vývoji svého dítěte, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné sdělit v zájmu úspěšné adaptace dítěte.

Nabízíme také krátký dotazník, jehož prostřednictvím se paní učitelky mohou od rodičů dozvědět důležité informace.

Adaptační plán:

 • první den v MŠ za účasti rodičů – maximálně 1 hodina

 • do konce týdne – docházka dítěte v rozsahu 2–3 hodin samo nebo

v přítomnosti rodičů (odchod z MŠ před obědem);

 • dopolední docházka – samo nebo za přítomnosti rodičů (odchod po obědě dle možnosti rodiny).

Je vhodné, aby malé děti nezůstávaly od počátku ve školce na odpolední odpočinek, aby všechny změny probíhaly postupně a plynule. Rodiče by si měli na prvních čtrnáct dní domluvit v zaměstnání možnost kdykoliv odejít nebo zástupce pro případ, že dítě nebude adaptaci zvládat duševně nebo fyzicky (změna režimu dne, časné vstávání, náchylnost k chorobám atd.). 

3. fáze – pokud probíhá adaptace bez obtíží

Celodenní pobyt


Jak dítěti pomoci?

Přibalte mu mazlíčka. Dovolte potomkovi, aby si s sebou vzal do školky svou oblíbenou hračku, například plyšáčka. Existence pevného bodu, známé osoby nebo předmětu v cizí situaci zmenšuje nejistotu a případný strach z neznámého prostředí.

Používejte stejné rituály

Přivádějte své dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.

Rozlučte se krátce, loučení dlouze neprodlužujte

Někdy loučení představuje velmi silné emoce spíše pro maminku než pro dítě. Ujasněte si, jak se k pobytu svého dítěte ve školce stavíte vy. Pokud máte obavy z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že dítě do školky chcete dát, tak jej tam nedávejte. Dítě velmi dobře vycítí váš strach. Pak vnitřní úzkost velice těžce odbourává.

Buďte citliví a trpěliví

Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma.

Komunikujte s paní učitelkou

Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát. Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte.

S dotazy se s důvěrou obracejte na paní učitelky, rády Vám pomohou, případně na paní ředitelku Bc. Lenku Šmerdovou, která Vám v případě zájmu také ráda doporučí literaturu, příklady dobré praxe nebo webové stránky.

 

Vážení rodiče,

chtěla bych se vyjádřit k článkům týkajícím se naší mateřské školy a případu chůvy potrestané za týrání dětí v dětské skupině. K tomuto případu skutečně došlo na přelomu let 2019 a 2020. Bezprostředně poté, co mi bylo oznámeno a doloženo nahrávkou, že tato chůva hrubě zachází se svěřenými dětmi, jsem sdělila této pracovnici, že dostává okamžitou výpověď a podala jsem na ni trestní oznámení na Policii ČR. O tomto zjištění a mém zákroku byl okamžitě informován pan místostarosta Tregner. Rodiče dětí v dětské skupině byli o této skutečnosti ihned e-mailem informováni. V minulém období probíhalo policejní vyšetřování a soudní řízení a během této doby byli vyslýcháni jako svědci pracovnice dětské skupiny a rodiče dětí. Včera dne 13. 5. 2021 byl vynesen pravomocný rozsudek nad dotyčnou chůvou a tento pro nás všechny velmi smutný případ byl tak uzavřen. Ráda bych zde ještě upřesnila, že k této události došlo v dětské skupině, která je detašovaným pracovištěm a součástí MŠ, ale nemá nic společného s provozem samotné MŠ a jejími učitelkami, na jejichž práci mohou nepřesné formulace v některých článcích vrhat nezaslouženě stín. Jsem přesvědčena, a z vyšetřování případu to také vyplynulo, že se jednalo o závažné pochybení jednotlivce a práce ostatních zaměstnanců MŠ byla a je stále vysoce profesionální. V současné době máme v dětské skupině spolehlivé chůvy s praxí a máme na jejich práci kladnou zpětnou vazbu od rodičů dětí v DS. Aby se v budoucnu žádný obdobný případ nemohl opakovat, žádám všechny rodiče dětí, aby byli pozorní a jakoukoli podezřelou skutečnost se nebáli neprodleně oznámit vedení MŠ.

Mgr. Lenka Šmerdová,

ředitelka MŠ


.

Informace o Dětské skupině pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,byla ukončena finanční dotace z Evropských fondů OPPR, a proto dochází k jinému financování dětské skupiny s finanční podporou Městské části Praha-Dubeč.Nové finanční podmínky pro umístění dětí do DS:Měsíční paušální poplatek 3000,- kč. Minimální plnění je 6 měsíců s povinností platit vždy, i když dítě skupinu nenavštěvuje.Hodinové školné: Za každou započatou odchozenou hodinu 40,- kčMěsíční stravné ve výši 760,- kč (podle skutečně odebrané stravy)Možnost sdíleného místa pro dvě děti (snížení paušálního poplatku, tj. 1500,- /1 dítě)Prosíme rodiče, kteří mají zájem o nástup do DS od září 2021 o vyplnění závazné přihlášky do 20.5.2021. Podepsané přihlášky zašlete emailem na msdubec.zastupce@centrum.cz nebo datovou schránkou: weukzqm nebo osobně předejte v kanceláři MŠ.S pozdravemVedení MŠ ...
Více informací

Informace Vážení rodiče, 

abychom mohli zajistit provoz školy, pokud možno bez dalšího uzavření z důvodu karantény, dále vzhledem k vládním opatřením a nárůstu počtu nakažených Covid 19, vás prosíme o důsledné dodržování níže uvedených hygienických a protiepidemiologických opatření při pohybu v prostorách mateřské školy. 

 • vstup do školy je zakázán všem, kteří vykazují známky virového onemocnění nebo kteří byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou nebo  jsou v karanténě 
 • vstup do školy je  povolen výhradně s rouškou nebo jiným zakrytím úst a nosu (dospělí)
 • platí povinnost dezinfekce rukou při vstupu do prostoru školy
 • vstup do školy je povolen pouze jedné doprovázející osobě
 • setrvání v prostoru školy je možné pouze po nezbytně nutnou dobu, děti předejte učitelkám v co nejkratší době od příchodu do školy (platí i při vyzvedání dětí ze školy - školu opusťte co nejrychleji)
 • dodržujte rozestupy 
 • při zaplnění šatny vyčkejte před budovou  na uvolnění prostoru nebo předejte dítě učitelce, která dohlédne na převlečení dítěte a jeho bezpečný odchod do třídy
 • do školy budou přijaty pouze děti, které nevykazují známky virového onemocnění (rýma, kašel, teplota) nebo jiného onemocnění
 • prosíme o informaci o nařízené karanténě nebo infekčním onemocněním Covid 19 u dětí

Buďme, prosím, vzájemně ohleduplní. 

Děkuji za spolupráci a pochopení.  

Mgr. Śmerdová Lenka
ředitelka školy  

 

NOVINKY

volné místo v MŠ

Vážení rodiče,v mateřské škole se uvolnilo místo pro jedno dítě. V případě Vašeho zájmu volejt...

.ADAPTAČNÍ PROGR...

Vážení rodiče,

chtěla bych se vyjádřit k článkům týkajícím se naší mateřské školy a případu chůvy potrestané za ...

Informace o Dětské skupině pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,byla ukončena finanční dotace z Evropských fondů OPPR, a proto dochází k jin...

Informace 
Home Mateřská škola Dubeč

Created by © 2012 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign