logotyp

Co je program Ekoškola

Mezinárodní program

      

Program Ekoškola v Mateřské škole Dubeč 

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí.“ (Mezinárodní program Ekoškola, 2015)

  Mateřská škola Dubeč se do programu Ekoškola zapojila v dubnu 2015. Pedagogové a všichni zaměstnanci se společně s dětmi pokusí o získání titulu Ekoškola. Titul Ekoškola je oceněním za kvalitní realizaci programu ve školce. Při udělění titulu školka získává certifikát, logo a mezinárodní vlajku Ekoškola. Tímto školka získává oprávnění používat logo a název Ekoškola a zařadí se tak do sítě Ekoškol celého světa. Od září 2015 se bude environmentální výchova, vzdělávání a osvěta pravidelně zařazovat nejen do výchovně vzdělávací práce, ale do konání školy obecně. A to třemi způsoby:

1.„Společnými dny“, které budou od září zaměřené právě na environmentální výchovu,

2. každodenním zařazováním činností a aktivit,

3. činnostimi Ekotýmu

Dílčí cíle:

 Zvolit koordinátora (koordinátory) programu Ekoškola v Mateřšké škole Dubeč;

 podrobně se seznámit s Programem Ekoškola a s metodikou sedmi kroků, 
tzn. Ekotým, Analýza, Plán činností, Monitorování a vyhodnocování, Environmentální výchova ve výuce, Informování a spolupráce a Ekokodex. Postupně zapojovat rodiče, děti, zaměstnance a komunity do programu. Témata jsou Jídlo a Prostředí.

 Charakteristika tématu Jídlo:

  Děti zjišťují původ potravin. Pochopí, proč jsou potraviny z místíních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Seznamují se s biopotravinami, fair trade výrobky a se zásadami zdravé výživy. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka, a pokud mají možnost, pěstují si vlastní zeleninu, ovoce nebo bylinky. Učí se samy připravit jídlo.“(Mezinárodní program Ekoškola, 2015)

  Charakteristika tématu Prostředí:

  Děti se zaměřují na vnitřní i vnější prostředí mateřské školy, zkoumají ho z hlediska environmentálního, ale i estetického a pocitového. Hledají, z jakých materiálů jsou jejich hračky vyrobeny, nábytek a herní prvky na zahradě. Počítají, kolik mají rostlin a zjišťují, kdo je zalévá Navrhují možnosti, jak se mohou do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěly změnit. Navrhují úpravy zahrady, zapojují se do pěstování zeleniny nebo bylinek.“(Mezinárodní program Ekoškola, 2015).

Záznam z konzultace č. 1 Ekoškolky - 7 kroků pro udržitelný rozvoj

záznam č.1záznam č.1

záznam č.2záznam č.2

Záznam z konzultace č. 2 "Ekoškolky - 7 kroků pro udržitelný rozvoj"

Ekoškolky - 7 kroků pro udržitelný rozvojEkoškolky - 7 kroků pro udržitelný rozvoj

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

NOVINKY

Balíček okamžité pomoci Pražanům

clanek
Vážení rodiče,i v tomto školním roce je možné čerpání finanční po...

Školní rok 2023/2024

Milí rodiče,moc se na Vás opět v pondělí 4.9.2023 těšíme.Přejeme hezký zbytek prázdnin.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,v odkazu máte rozdělení nově příchozích dětí do j...

Informace pro rodiče přijatých dětí

Vážení rodiče, do 30.6.2023 vyvěsíme zde na webové stránky rozdělení dětí do jednotlivýc...

Informace o změně ředitelky v MŠ Dubeč

Vážení rodiče,na základě odvolání mgr. Lenky Šmerdové z funkce ředitelky MŠ zřizovatelem...

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign