logotyp

Co je program Ekoškola

Mezinárodní program

      

Program Ekoškola v Mateřské škole Dubeč 

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí.“ (Mezinárodní program Ekoškola, 2015)

  Mateřská škola Dubeč se do programu Ekoškola zapojila v dubnu 2015. Pedagogové a všichni zaměstnanci se společně s dětmi pokusí o získání titulu Ekoškola. Titul Ekoškola je oceněním za kvalitní realizaci programu ve školce. Při udělění titulu školka získává certifikát, logo a mezinárodní vlajku Ekoškola. Tímto školka získává oprávnění používat logo a název Ekoškola a zařadí se tak do sítě Ekoškol celého světa. Od září 2015 se bude environmentální výchova, vzdělávání a osvěta pravidelně zařazovat nejen do výchovně vzdělávací práce, ale do konání školy obecně. A to třemi způsoby:

1.„Společnými dny“, které budou od září zaměřené právě na environmentální výchovu,

2. každodenním zařazováním činností a aktivit,

3. činnostimi Ekotýmu

Dílčí cíle:

 Zvolit koordinátora (koordinátory) programu Ekoškola v Mateřšké škole Dubeč;

 podrobně se seznámit s Programem Ekoškola a s metodikou sedmi kroků, 
tzn. Ekotým, Analýza, Plán činností, Monitorování a vyhodnocování, Environmentální výchova ve výuce, Informování a spolupráce a Ekokodex. Postupně zapojovat rodiče, děti, zaměstnance a komunity do programu. Témata jsou Jídlo a Prostředí.

 Charakteristika tématu Jídlo:

  Děti zjišťují původ potravin. Pochopí, proč jsou potraviny z místíních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Seznamují se s biopotravinami, fair trade výrobky a se zásadami zdravé výživy. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka, a pokud mají možnost, pěstují si vlastní zeleninu, ovoce nebo bylinky. Učí se samy připravit jídlo.“(Mezinárodní program Ekoškola, 2015)

  Charakteristika tématu Prostředí:

  Děti se zaměřují na vnitřní i vnější prostředí mateřské školy, zkoumají ho z hlediska environmentálního, ale i estetického a pocitového. Hledají, z jakých materiálů jsou jejich hračky vyrobeny, nábytek a herní prvky na zahradě. Počítají, kolik mají rostlin a zjišťují, kdo je zalévá Navrhují možnosti, jak se mohou do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěly změnit. Navrhují úpravy zahrady, zapojují se do pěstování zeleniny nebo bylinek.“(Mezinárodní program Ekoškola, 2015).

Záznam z konzultace č. 1 Ekoškolky - 7 kroků pro udržitelný rozvoj

záznam č.1záznam č.1

záznam č.2záznam č.2

Záznam z konzultace č. 2 "Ekoškolky - 7 kroků pro udržitelný rozvoj"

Ekoškolky - 7 kroků pro udržitelný rozvojEkoškolky - 7 kroků pro udržitelný rozvoj

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

Created by © 2012 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign