logotyp

ADAPTAČNÍ PROGRAM

 

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády i dospělé a nové prostředí. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády. Adaptační plán je doporučením, nikoli dogmatem.

Adaptační plán:

  • první den v MŠ za účasti rodičů – maximálně 1 hodina
  • do konce týdne – docházka dítěte v rozsahu 2–3 hodin samo nebo v přítomnosti rodičů                    (odchod z MŠ před obědem)
  • dopolední docházka – samo nebo za přítomnosti rodičů (odchod po obědě dle možnosti rodiny).

Je vhodné, aby malé děti nezůstávaly od počátku ve školce na odpolední odpočinek, aby všechny změny probíhaly postupně a plynule. Rodiče by si měli na prvních čtrnáct dní domluvit v zaměstnání možnost kdykoliv odejít nebo zástupce pro případ, že dítě nebude adaptaci zvládat duševně nebo fyzicky (změna režimu dne, časné vstávání, náchylnost k chorobám atd.).

Konkretizace jednotlivých fází adaptace:

1. fáze – probíhá před nástupem dítěte do MŠ (dle individuální potřeby)

Rodiče mohou s dětmi navštěvovat MŠ již před zápisem, a to po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Děti se tak postupně seznamují s prostředím mateřské školy, s kamarády, učitelkami a ostatním personálem. 

2. fáze - probíhá po nástupu dítěte do MŠ individuálně dle dítěte

Navázání vzájemné dobré spolupráce mezi pedagogy MŠ a rodinou je základní podmínka pro kvalitní spolupráci. Během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili paním učitelkám potřebné informace o vývoji svého dítěte, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné sdělit v zájmu úspěšné adaptace dítěte.

Nabízíme také krátký dotazník, jehož prostřednictvím se paní učitelky mohou od rodičů dozvědět důležité informace.

 

3. fáze – pokud probíhá adaptace bez obtíží

Celodenní pobyt.

Doporučení pro poklidnou adaptaci dětí:

navštěvujte s dítětem kolektiv dětí, a to také v případě, že má sourozence;

dítě by se mělo postupně učit být samotné bez přítomnosti rodičů, je dobré navštěvovat například mateřská centra, kde děti samostatně vedou tety, které s dětmi vykonávají různé druhy aktivit, tou nejhorší cestou je prvotní odloučení teprve v mateřské škole;

  • podporujte své dítě v samostatnosti (oblékání, hygiena a stolování)
  • udělejte si každý den chvilku na společnou hru, povídání, prohlížení knihy
  • čtěte dětem každý den
  • podporujte své dítě, za úspěchy, i ty malé, jej pochvalte
  • motivujte své dítě
  • vyvarujte se „strašení školkou”: „Počkej ve školce…”atd.
  • realisticky vykreslujte školku, popisujte věci reálné a skutečné, předcházíte tak případnému zklamání dítěte.

 

Jak dítěti pomoci?

Přibalte mu mazlíčka. Dovolte potomkovi, aby si s sebou vzal do školky svou oblíbenou hračku. Existence pevného bodu, známé osoby nebo předmětu v cizí situaci zmenšuje nejistotu a případný strach z neznámého prostředí.

Používejte stejné rituály

Přivádějte své dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.

Rozlučte se krátce, loučení dlouze neprodlužujte

Někdy loučení představuje velmi silné emoce spíše pro maminku než pro dítě. Ujasněte si, jak se k pobytu svého dítěte ve školce stavíte vy. Pokud máte obavy z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že dítě do školky chcete dát, tak jej tam nedávejte. Dítě velmi dobře vycítí váš strach. Pak vnitřní úzkost velice těžce odbourává.

Buďte citliví a trpěliví

Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma.

Komunikujte s paní učitelkou

Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát. Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte.

S dotazy se s důvěrou obracejte na paní učitelky, rády Vám pomohou, případně na paní ředitelku, která Vám v případě zájmu také ráda doporučí literaturu, příklady dobré praxe nebo webové stránky.

 

Pravidla pro účastníky adaptačního programu:

Do MŠ mohou pouze děti zdravé.

Rodič i dítě se přezují a dodržují hygienická pravidla.

Rodič je po celou dobu návštěvy mateřské školy za dítě odpovědný.

Rodič nezasahuje paní učitelce do vzdělávacích ani výchovných aktivit. 

 

 

Created by © 2012 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign