logotyp

INFORMACE PRO RODIČE

PROVOZ MŠ:

Provoz  mateřské školy je od  6,45 do 17,15 hodin.

Děti přicházejí  do mateřské školy do 8,30 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Provoz mateřské školy v prázdninovém provozu je od 7,00 do 16,00 hodin 

ŠKOLNÉ :

Výše školného 700,- Kč

Nutné uhradit do 10tého dne v měsíci na účet

č.ú.  školy: 7088620299/5500   + variabilní číslo vašeho dítěte   

STRAVNÉ:

Výše stravného 960 ,- Kč

Nutné uhradit do 25tého v měsíci na měsíc následující

č.ú. 7088620280/5500  + variabilní číslo vašeho dítěte

Informace o stravování u vedoucího školní jídelny.

OMLUVENÍ Z DOCHÁZKY:

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky nebo e-mailem. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Tel.: 734 463 835  (i sms), 

E-mail: jidelna@msdubec.cz

Aplikace NAŠEMŠ

 

Created by © 2012 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign