logotyp
12 - (15)

MŠ DUBEČ

Veverky Sovy Lišky Ježci Myšky stranka-zabky-8
 


“Řekni mi a zapomenu,
ukaž mi a budu si pamatovat,
nech mne udělat a zapamatuji si na celý život“

 

Charakteristika - Mateřská škola Dubeč

Charakteristika - Mateřská škola DubečMateřská škola v Praze Dubči je osmitřídní. Hlavní budova mateřské školy má sedm tříd a detašované pracoviště má jednu třídu. Obě budovy jsou umístěny ve velmi pěkném prostředí uprostřed městské části. Součástí mateřské školy Dubeč je i školní jídelna. Budova MŠ je přízemní rozdělena do sedmi pavilonů. Okolo mateřské školy je rozlehlá a nově zrekonstuovaná  zahrada s dopravním hřištěma s dostatkem nových dřevěných prvků pro aktivní pohyb dětí (prolézačky, skluzavky, šplhací stěna, znokohra,pískoviště, mlhoviště) . U každého pavilonu je nová barevná terasa, kterou děti využívají při dopoledních i odpoledních činnostech podle počasí během celého roku. Detašovaná třída má prostornou svoji zahradu s hracími prvky pro děti. Všechny prostory MŠ (určené pro děti) vyhovují dětským potřebám, vybavení tříd je funkční a na dobré úrovni. Provoz mateřské školy je od 6,45hodin do 17,15 hodin, počet dětí ve třídách je do 26 dětí. Tyto počty jsou velmi vysoké vzhledem nárůstu obyvatel v městské části a v současné době je velký zájem o umístění dětí do našeho zařízení.

Vize školy

Zdravé prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem, citovým zázemím. Tvůrčí a přátelské prostředí mateřské školy s určitými pravidly. Radost, úsměv a pohoda z každodenního pobytu v mateřské škole. Společná cesta, která směřuje k vytyčenému cíli – tj. všestranně rozvinuté, samostatné, tvořivé, zdravě sebevědomé, ctižádostivé a přiměřeně věku vyvíjející se dítě. Učitelka MŠ – klidná a usměvavá kamarádka dětí s velice blízkým citovým vztahem ke každému jedinci. Je připravena kdykoli pomoci, je tvořivá a nápaditá. Děti, které získávají zkušenosti, dovednosti a prožitky bohatými a rozmanitými činnostmi. Tvořivost ve všech oblastech a prolínání oblastí (každodenní možnost - slovo, kresba, malba, zpěv, tanec, pohyb, práce, zábava). Cíl „společného snažení“ dítě připravené na další cestu (ZŠ) – zdravé, všestranně rozvinuté, tvořivé, samostatné, zdravě sebevědomé a ctižádostivé, zvídavé,v určitých situacích odpovědné samo za sebe, bez logopedických vad, se širokou slovní zásobou, se snahou podílet se na spolurozhodování

Hodnocení mezinárodní asociace ISSA

Celkové hodnocení školy bylo velice dobré. Ze všech viděných zařízení letos naprosto nejlepší!!!

 Oceňované skutečnosti:

Naprosto fantastické podnětné prostředí školky uvnitř i venku, dostatek různorodých materiálů, vysoká úroveň samostatnosti dětí, vysoká míra spolupráce učitelek na některých třídách, nápaditost učitelek, zapojení rodičů, u dětí možnost volby, dobrá práce s denními rituály, chuť do inovací, úroveň vzdělávání učitelů.

Rozhodně se máte o co rozdělit, jak se vzájemně inspirovat a také inspirovat další učitele z jiných MŠ.

 Markéta Literová
ředitelka Step by Step

Created by © 2012 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign