logotyp

AKTUALITY ŠKOLKY

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících Mateřskou školu Praha – Dubeč, že Rada městské části Praha – Dubeč Usnesením 35/15/2024 dne 21.6.2024 stanovila měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Praha – Dubeč pro školní rok 2024/2025 ve výši   

1000,- Kč

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2024 do 31. srpna 2025 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami: 

  • Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
  • Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
  • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce. Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet Mateřské školy Praha – Dubeč vedený u Raiffeisenbank a.s.,

číslo účtu: 7088620299/5500   

variabilní symbol: variabilní číslo vašeho dítěte   

U mateřských škol může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 8 % základní sazby minimální měsíční mzdy. 

U zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 4 % základní sazby minimální měsíční mzdy.

Maximální měsíční výše úplaty se odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu, která je platná v době stanovení měsíční výše úplaty.

Od 1.1.2024 je stanovena výše minimální měsíční mzdy na 18 900 Kč a maximální možná měsíční výše úplaty bude činit: 1 512 Kč v mateřských školách, 756 Kč ve školních družinách a školních klubech.

 

Terezie Wasserbauer

ředitelka MŠ Praha – Dubeč

Rozdělení nově přijatých dětí do tříd

Rozdělení nově přijatých dětí do třídRozdělení nově přijatých dětí do tříd

Učitel/ka MŠ

Do našeho týmu hledáme kreativního, energického pedagoga s láskou k dětem, přírodě a ke sportu na 0,8 úvazek od září 2024.

Požadavky: kvalifikační a odborné předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2024 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění. Vhodné i pro absolventy.

Předpoklady: kladný vztah k dětem, ochota se vzdělávat, organizační a komunikační dovednosti, schopnost týmové spolupráce, zkušenosti s programem Začít spolu výhodou, zkušenosti v enviromentálních programech výhodou.

Životopis, prosím, zasílejte na emailovou adresu: zastupkyne@msdubec.cz

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy v ZŠ

Vážení rodiče, 

informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy se bude konat ve čtvrtek 20.6. od 16:00 v jídelně ZŠ Dubeč.

Více zde: https://www.zsdubec.cz/news/schuzka-rodicu-budoucich-prvnacku1/

Zápisy dětí 2024/2025 - Konečný seznam přijatých dětí II

Vážení rodiče nepřijatých dětí,

vzhledem k tomu, že některé MŠ vydávají rozhodnutí o přijetí až začátkem června, jsme ještě nemohli odstranit všechny duplicity, a je tedy možné, že než bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budete kontaktováni, že Vaše dítě bylo přijato do naší MŠ.

Zápisy dětí 2024/2025 - Seznam přijatých dětí I

Prosíme rodiče, 
kteří žádali o přijetí dítěte duplicitně i do jiné MŠ a do obou bylo dítě přijato (tedy jste na Seznamu přijatých dětí I), aby vyplnili a odevzdali Zápisový lístek (ke stažení na našich webových stránkách v oddíle Zápis dětí 2024/2025) do 17.5.2024, neboť tímto uvolní místo dalším nepřijatým uchazečům. 

Konečný seznam přijatých dětí II (po odstranění duplicit) bude zveřejněn 23.5.2024.

Prázdninový provoz 2024

Milí rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit informace o prázdninovém provozu Mateřské školy v měsících červenec a srpen. 

Ve dnech 1.7.2024 - 12.7. 2024 bude provoz MŠ v od 7:00 - 16:00 hodin. Podle počtu dětí bude otevřen odpovídající počet tříd.

Od 15.7.2024 - 30.8.2024 bude provoz MŠ přerušen.

Organizace školního roku 2024/2025

Vážení rodiče,  

abychom ještě lépe propojili poslední předškolní rok dětí v mateřské škole s nástupem do 1. třídy, rozhodli jsme se v následujícím školním roce 2024/2025 otevřít dvě třídy „předškoláků (ve věku 5-6- let)“ a to třídu Žabek a Lišek.

Ve třídě Žabek zůstanou pro příští školní rok 2024/2025 děti, které budou plnit poslední rok povinné školní docházky před nástupem do školy a přejdou k nim ostatní „předškoláci“ ze třídy Berušek, Myšek, Sov a Koťat.

Ve třídě Lišek zůstanou pro příští školní rok 2024/2025 děti, které budou plnit poslední rok povinné školní docházky před nástupem do školy a přejdou k nim ostatní „předškoláci“ ze třídy Ježků, Veverek a Koťat.

Děti, které navštěvují třídu Žabek a Lišek a nebudou v příštím školním roce plnit povinnou předškolní docházku, budou přecházet, pokud budou rodiče souhlasit, všichni společně, do třídy Myšek, kde se na ně moc těší jejich kamarádi a milé paní učitelky.  

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, či připomínky, týkající se rozdělení dětí do výše uvedených tříd, obraťte se, prosím, kdykoliv na nás, abychom našli společné řešení, které povede plně ke spokojenosti Vašeho dítěte.

Paní učitelky ze třídy Žabek a Lišek Vás budou informovat (prostřednictvím aplikace MŠ) v průběhu měsíce června, aby Vám sdělily vše potřebné s plynulým přechodem dětí do nové třídy.

Jménem celého kolektivu MŠ Dubeč pevně věřím, že tato změna, která je plně v souladu s potřebami a zájmem všech dětí, které navštěvují naší mateřskou školu, bude Vámi přijata s pochopením a porozuměním.

S pozdravem a přáním pohodového dne, Terezie Wasserbauer a kolektiv MŠ

Balíček okamžité pomoci Pražanům Dokumenty

Podmínky čerpáníPodmínky čerpání

Žádost 1 Žádost 1

Žádost 2 Žádost 2

Čteme dětem

V rámci projektu "Celé Česko čte dětem"
zveme babičky, dědečky, rodiče do mateřské školy na "čtení dětem" po obědě. Zájemci se mohou přihlásit u konkrétní paní učitelky a domluvit se na podrobnostech nebo můžete telefonovat na tel.:603 756 078
Děti se už na Vás těší!

 .

Půjčovna kostýmů Dubeč

Půjčovna kostýmů DubečPoděkování 

Půjčovně kostýmů Dubeč za půjčování kostýmů a za dárek pro naše děti v mateřké škole.

Spolupráce se Střední pedagogickou školou - Futurum

Po celý školní rok v jednotlívých třídách mateřské školy probíhají praxe studentek třetích ročníků a maturantek pedagogiské školy. Během měsíce května budou u nás probíhat praktické maturity.

Připravujeme pro pedagogické pracovníky a studentky nižších ročníků pedagogické školy program - seznámení s programem "Začít spolu" - celodenní workshop v mateřské škole

Informace o změně ředitelky v MŠ Dubeč

Vážení rodiče,

na základě odvolání mgr. Lenky Šmerdové z funkce ředitelky MŠ zřizovatelem je nově pověřena vedením MŠ paní Terezie Wasserbauer s účinností ke dní 24.5.2023.Created by © 2012 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign